30.000 tỷ đồng cho vay mua nhà: Vướng mắc mới

30.000 tỷ đồng cho vay mua nhà: Vướng mắc mới

Việc triển khai gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở cho đến nay có thể nói chưa đáp ứng được kỳ vọng của xã hội. Trong khi những vướng mắc đang được tháo gỡ thì vẫn tiếp tục phát sinh những khó khăn chưa thể tháo gỡ.

BĐS dính nợ xấu được xử lý thế nào?

BĐS dính nợ xấu được xử lý thế nào?

Sau khi VAMC mua nợ xấu từ các TCTD có tỷ lệ trên 3% tổng dư nợ, khi bán tài sản bảo đảm thỏa thuận với người mua, VAMC phải thống nhất với TCTD bán nợ trước khi thực hiện.