Đề phòng

  - Cậu đi đâu mà cứ ôm khư khư cái radio vậy?

   - Cậu đi đâu mà cứ ôm khư khư cái radio vậy?

  - Vợ chồng mình cãi nhau, và mình quyết định bỏ nhà ra đi.

  - Hẳn cái radio là tài sản duy nhất mà cô ta chia cho cậu?

  - Không, mình đề phòng khi cô ta nhắn tin trên đài tìm người lạc.

  (Theo truyencuoi)

  Bài cùng chuyên mục