Ước gì

  - Bố: Phiếu điểm của con đâu?

   - Bố: Phiếu điểm của con đâu?
  - Tí: Trước khi xem bố cho con 1 điều ước.
  - Bố: Thế con ước gì?
  - Tí: Ước gì khi xem xong phiếu điểm con không bị bố đánh!
  - Bố: Hừ!!

  (Theo truyencuoi)

  Bài cùng chuyên mục