Tập đoàn về xăng, điện công bố “thắng lớn”

  Theo Báo cáo giám sát tài chính vừa được Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) công bố, trong năm 2013, lợi nhuận kế toán trước thuế của công ty mẹ là 742 tỷ đồng, tăng 478 tỷ đồng (tương đương 182,7%) so với năm 2012. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) là 8.239 tỷ đồng.

  Theo Báo cáo giám sát tài chính vừa được Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) công bố, trong năm 2013, lợi nhuận kế toán trước thuế của công ty mẹ là 742 tỷ đồng, tăng 478 tỷ đồng (tương đương 182,7%) so với năm 2012. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) là 8.239 tỷ đồng.

   

  Theo nội dung yêu cầu tại Chỉ thị số 11/CT-BCT, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã vừa cung cấp Báo cáo Giám sát tài chính năm 2013.

  Theo đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam gồm: Công ty mẹ - Tập đoàn, 45 Tổng công ty/công ty TNHH một thành viên, 20 Tổng công ty/công ty cổ phần có vốn góp trên 50% và 3 công ty liên doanh, liên kết.

  Cũng theo Báo cáo của Petrolimex, năm 2013, tổng lượng xuất bán của Tập đoàn là 7,994 triệu m3 tấn xăng dầu, giảm 6% so với năm 2012 và đạt 99% so với kế hoạch.

  Tổng doanh thu và thu nhập theo báo cáo tài chính hợp nhất của Petrolimex là 202.960 tỷ đồng, giảm 4.564 tỷ đồng (tương đương 2%) so với năm 2012. Tổng doanh thu và thu nhập của Công ty mẹ là 158.368 tỷ giảm 3.448 tỷ đồng (tương đương 2%) so với năm 2012.

  Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận kế toán trước thuế của công ty mẹ là 742 tỷ đồng, tăng 478 tỷ đồng (tương đương 182,7%) so với năm 2012. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 710 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu 6,54%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản 1,88%.
   
   
   
  EVN và Petrolimex đều kinh doanh có lãi trong năm 2013. Ảnh minh hoạ
   
   
   
  Trong khi đó, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế theo báo cáo tài chính hợp nhất của Petrolimex là 2.021 tỷ đồng, tăng 1.043 tỷ đồng (tương đương 106,65%) so với năm 2012. Lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính hợp nhất 1.579 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu: 12,21%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản 2,75%.

  Riêng về tình hình sử dụng vốn và kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty con, Petrolimex cũng cho biết, hiện Tập đoàn có 65 công ty con chủ yếu hoạt động kinh doanh xăng dầu, sản phẩm hoá dầu và dịch vụ phục vụ kinh doanh xăng dầu. Trong đó, 45 Tổng công ty/công ty TNHH một thành viên 100% vốn, 20 công ty cổ phần, liên doanh có vốn góp của Petrolimex (15 công ty cổ phần có vốn góp trên 50% vốn điều lệ và 3 công ty cổ phần có vốn góp dưới 50% vốn điều lệ, nhưng nắm giữ quyền kiểm soát và 2 công ty liên doanh (đã chuyển đổi thành công ty TNHH) có vốn góp trên 50% vốn điều lệ).

  Trong năm 2013, nhóm Công ty TNHH một thành viên 100% vốn, có 44/45 công ty kinh doanh có lợi nhuận (chiếm 98%). Tổng lợi nhuận trước thuế là 815,5 tỷ đồng; tổng vốn điều lệ là 5.508 tỷ đồng.

  Nhóm công ty con thuộc khối cổ phần có vốn góp của Petrolimex có 18/20 công ty kinh doanh có lợi nhuận. Tổng lợi nhuận trước thuế là 329,1 tỷ đồng, tổng vốn điều lệ 3.432,68 tỷ đồng.

  Nhóm công ty liên doanh, liên kết có 3/3 công ty có lợi nhuận. Tổng lợi nhuận trước thuế có nhóm công ty này là 1.210,6 tỷ đồng, tổng vốn điều lệ 3.506 tỷ đồng.

  Về tình hình đầu tư vốn ra nước ngoài, tổng số vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của công ty mẹ Tập đoàn Petrolimex là 10.505 tỷ đồng. Bao gồm đầu tư trong nước là 10.125 tỷ đồng, đầu tư ra nước ngoài 380 tỷ đồng.

  Theo Petrolimex, việc đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp của Công ty mẹ Petrolimex chủ yếu gồm các khoản đầu tư vào các công ty 100% vốn kinh doanh xăng dầu, do chuyển đổi theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con và cổ phần hoá doanh nghiệp trực thuộc, cơ cấu lại tổ chức kinh doanh theo đề án được Chính phủ phê duyệt, tuân thủ các quy định của pháp luật.

  Cùng với Petrolimex, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) vừa có Báo cáo giám sát tóm tắt năm 2013 của Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam, gửi Bộ Công Thương.

  Báo cáo này cho thấy, giá điện đã tăng khoảng 5% vào cuối tháng 12/2012, tạo điều kiện áp giá điện mới ngay từ đầu năm 2013 và tăng thêm 5% vào tháng 8/2013. Cùng với đó, tỷ giá ngoại tệ ổn định trong năm 2013, đã khiến chi phí mua điện của các hợp đồng mua điện thanh toán bằng ngoại tệ không bị biến động tăng.

   

  Tại báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 cho thấy, doanh thu công ty mẹ đạt 137.337 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ là 8.242 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 8.239 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế sau khi bù lỗ luỹ kế còn là 267 tỷ đồng.
   
   
   
  Theo Docbao.vn