Sinh viên tự tung ảnh"nóng" lên mạng câu khách

Sinh viên tự tung ảnh"nóng" lên mạng câu khách

Trong số gái bán dâm do "tú bà" Phượng quản lý, có cả sinh viên. Những gái bán dâm này được Phượng chụp hình khỏa thân đưa lên các trang web đen kèm theo số điện thoại để chào mời khách...

Phía sau tuyên bố 'Đồ Sơn không có gái mại dâm'

Phía sau tuyên bố 'Đồ Sơn không có gái mại dâm'

Bằng thủ đoạn vờ yêu đương, một lái xe khách đã lừa 5-7 trường hợp phụ nữ người dân tộc đưa đến Đồ Sơn làm gái mại dâm. Đường dây mua bán người vừa được CAH Từ Liêm, Hà Nội khám phá chỉ là một phần rất nhỏ trong khoảng tối mại dâm ở Đồ Sơn.