Án kỷ luật Long An: Những con tốt trên bàn cờ thế

Án kỷ luật Long An: Những con tốt trên bàn cờ thế

Một bản án thật quyết liệt thể hiện sự nghiêm minh của ban kỷ luật VFF đã được đưa ra, chỉ sau 48 giờ khi xảy ra sự việc. Nhưng, suy cho cùng các quyết định kỷ luật ấy chẳng khác gì câu chuyện đã xảy ra ở sân Thống Nhất...