'Vì yếu sinh lý, suốt ngày anh hành hạ tôi'

'Vì yếu sinh lý, suốt ngày anh hành hạ tôi'

Nhiều người bạn bảo tại tôi chọn chồng hơn nhiều tuổi nên mới bị "quả báo" như vậy. Anh hơn tôi 8 tuổi. Ngày tôi còn là cô sinh viên năm cuối nhí nhảnh, anh đã là sếp của một doanh nghiệp nhỏ.