Vợ chồng sinh viên: Trăm nỗi bi ai

Vợ chồng sinh viên: Trăm nỗi bi ai

Cực chẳng đã phải kết hôn từ lúc còn đang đi học, cuộc sống của các cặp vợ chồng sinh viên này thực sự là trăm nỗi bi ai, thậm chí có cặp vẫn còn đang trong tình trạng mỏi mòn chờ 1 đám cưới…